Mia Khalifa được AC Milan mời dự sự kiện, hình ảnh khác xa mọi khi