Messi trách PSG thiếu công nhận, chủ tịch CLB nói gì?