Messi nói thẳng với đồng đội về tương lai, chọn xong bến đỗ