McTominay đứng trước quyết định dễ dàng cho Newcastle