Marco Silva chỉ ra thời điểm Liverpool kết liễu Fulham