Man Utd thắng ngược, Sancho gửi ngay thông điệp đến 'cạ cứng'