Man Utd đàm phán chiêu mộ Á quân World Cup, giá 0 đồng