Man Utd cử tuyển trạch viên theo sát thần đồng Brazil