Maguire có hành động khiến Hojlund và Antony phải hổ thẹn