Maddison tiết lộ "không muốn" kế thừa áo số 10 của Kane