Madam Pang: Tôi tự hào khi tuyển Thái Lan có Theerathon