Lưỡng lự tương lai, Ancelotti phá vỡ im lặng về Kroos và Modric