Lột xác hoàn toàn, chữ ký 85 triệu của M.U giúp Ten Hag nhẹ nhõm