Lộ điều khoản giữa Man City và Bernardo, PSG, Barca mừng thầm