Liverpool 'thua nhưng thắng' trước đại chiến Man Utd