Liverpool nâng cấp hàng thủ bằng hiện tượng Ligue 1