Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp