Liverpool đón cú hích lớn trước đại chiến với Man United