Liệu Barco có thể tiếp bước Mac Allister tại Brighton?