LƯỢT ĐẦU TIÊN Vòng bảng
Ngày Giờ Bảng Trận đấu
LƯỢT thứ 2 Vòng bảng
Ngày Giờ Bảng Trận đấu
LƯỢT thứ 3 Vòng bảng
Ngày Giờ Bảng Trận đấu
vòng 1/8
Ngày Giờ Cặp đấu
vòng tứ kết
Ngày Giờ Trận Cặp đấu
vòng bán kết
Ngày Giờ Trận Cặp đấu
tranh 3-4
Ngày Giờ Cặp đấu
Chung kết
Ngày Giờ Cặp đấu