"Laporta luôn mong đợi Xavi sẽ giúp Barca giữ kín mọi chuyện"