Lập cú đúp trước Huế, Thanh Phong giúp Long An bay cao