Lão tướng 37 tuổi, kẻ phá bĩnh cuộc đua giữa Real và Barca