"Làm thế nào Brighton tìm được Evan Ferguson và Kaoru Mitoma?"