Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp