Kiatisuk từ chức tại CAHN; Ông Kim Sang-sik gọi Văn Lâm