"Khuỷu tay của Ramos đã tìm đến ngay khuôn mặt của Joselu!"