Khủng hoảng trầm trọng, Chelsea hình thành đội hình 385 triệu bảng