Không phải Salah, đây mới là kèo trái hay nhất Premier League