Không phải Ronaldo, De Ligt và Chiesa đang nắm vận mệnh của Juventus