Không phải Arsenal, Ruddock chỉ ra bến đỗ lý tưởng cho Rice