Không được đội tuyển triệu tập, Greenwood trở lại tập luyện cho M.U