Không chỉ Ronaldo và Messi, Ả Rập muốn tạo siêu kế hoạch