Khoe da thịt, bạn gái Bartra có thể nhận rắc rối nghiêm trọng