"Khi còn 5 phút, chúng tôi nói rằng mình sẽ thắng Barca"