"Khi cậu ấy không thi đấu, M.U mất sự bình tĩnh và phẩm chất"