Khen ngợi Jesus hết lời, HLV Arteta có hành động đặc biệt