Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, U23 Thái Lan sáng cửa vào tứ kết