Khai mạc U21 quốc gia: Chủ nhà Thanh Hóa thua đau PVF-CAND