Kết thúc, Ten Hag chốt 1 câu về tương lai của Sancho