Juve có lợi thế trong thương vụ người thừa Tottenham