Jurrien Timber được chào đón khi quay lại đội bóng cũ