Jurgen Klopp xứng đáng với những lời tán dương ở Anfield