Jurgen Klopp: "Chúng tôi đã có một mùa giải tồi tệ"