Julian Ryerson: "Chúng tôi đến Milan với sự tự tin cao nhất"