Joselu Mato: Từ khó khăn đến vinh quang tại Champions League