Jorginho: “Trước khi đến Chelsea, Arteta từng thuyết phục tôi 2 lần”