Joe Cole: Palmer là bản hợp đồng hay nhất mùa giải