João Palhinha lên tiếng về vụ chuyển nhượng hụt sang Bayern Munich