Laporta họp riêng với các giám đốc Barca giữa tin đồn sa thải Xavi